GreenTekstil Örme,Kumaş,Üretim,Satım
Osmangazi Mah. 3133.Sok. NO:2/1
Esenyurt,İstanbul
(212) 886 54 67
(212) 886 54 68
GREENTEKS ÇEVRE POLİTİKASI

GREENTEKS olarak amacımız müşteri memnuniyetini sağlarken çevreye duyarlı üretimi esas almaktır.
Bu kapsamda firmamızda benimsediğimiz temel Çevre Yönetim sistemi politikamız şöyledir;
• İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak.
• Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek.
• Hizmet esnasında ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek.
• Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak.
• Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak.
• Bir çevre yönetim sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak.
• Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.
• Çevre Yönetim Sistemimizi Sürekli İyileştirmek, çevrede yol açılabilecek kirlenmeyi önlemek